www.wenxuem.com推荐各位书友阅读:大明奇侠传序
(女生文学 www.wenxuem.com)    夫人生之初,浑然天理,无所谓善,又何有恶?至嗜欲深而性渐乖,遂至始于家庭,终于邦国。古人著书以相戒劝,正言之而不能行者,则微言之,微言之而不能行者,则创为传奇小说,以告戒于世。庸夫愚妇无不口谈心讲,以悦耳目。其苦心孤诣,更有功于警迷觉悟耳。

    今此书向有钞录旧本,江以南流播尚少,坊友属予阅定,惠付枣梨,庶几广为传观,且可见福善祸淫之理,尚扶翼于宇宙间也。予因述其缘起如此。道光二十九年夏四月珠湖渔隐识于道南书屋
如果您中途有事离开,请按CTRL+D键保存当前页面至收藏夹,以便以后接着观看!

上一页 | 大明奇侠传 | 下一页 | 加入书签 | 推荐本书 | 返回书页如果您喜欢,请点击这里把《大明奇侠传》加入书架,方便以后阅读大明奇侠传最新章节更新连载
如果你对《大明奇侠传》有什么建议或者评论,请 点击这里 发表。